Skip to content
close
close
 

Papildinformācija

Saistību atruna un autortiesības

Eiropas Centrālās bankas nosaukuma un logotipa izmantošana un personas datu un e-pasta privātuma politika.


Saistību atruna

Eiropas Centrālā banka (ECB) uztur šo interneta vietni, lai sekmētu sabiedrības piekļuvi informācijai par eiro banknotēm un monētām, kā arī Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) aktivitātēm. Mūsu mērķis ir nodrošināt informācijas savlaicīgumu un precizitāti. Tomēr ECB neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz interneta vietnē publicētajiem materiāliem.
Šie materiāli:

– ir vispārēja informācija un nav attiecināmi uz kādas noteiktas privātpersonas vai organizācijas darbības konkrētajiem apstākļiem;
– dažkārt ietver saites uz ārējām interneta vietnēm, kuru saturu ECB nevar kontrolēt un par kurām neuzņemas nekādu atbildību;
– nav uzskatāmi par profesionāliem vai juridiskiem ieteikumiem.

Lūdzam ņemt vērā, ka netiek garantēta šajā interneta vietnē publicēto dokumentu vai cita veida informācijas precīza atbilstība oficiāli apstiprinātajiem tekstiem. Par autentiskiem uzskatāmi tikai ECB juridiskie dokumenti, kas publicēti "Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša" drukātajā versijā, un cita veida ECB dokumentācijas un/vai datu publicētās drukātās versijas.

Mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt tehnisku kļūdu izraisītus darbības traucējumus. Tomēr ECB nevar garantēt, ka tās pakalpojumi netiks pārtraukti vai tos citādā veidā negatīvi neietekmēs šādas problēmas. ECB neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās šīs interneta vietnes vai jebkuras tai piesaistītas ārējās interneta vietnes lietošanas rezultātā.

Šīs saistību atrunas mērķis nav ierobežot ECB atbildību gadījumā, ja tiek pārkāpti jebkāda veida spēkā esoši valsts tiesību aktu noteikumi, vai atbrīvot ECB no atbildības jomās, kurās saskaņā ar šiem tiesību aktiem nav pieļaujama atbrīvošana no atbildības.
Tiek uzskatīts, ka, atverot jebkuru šīs interneta vietnes sadaļu, esat piekrituši minētajiem nosacījumiem.

Autortiesības

Visa šīs interneta vietnes satura autortiesības © pieder Eiropas Centrālajai bankai (ECB) Frankfurtē pie Mainas, Vācijā.
Šīs interneta vietnes lietotāji drīkst brīvi izmantot tieši no šīs vietnes iegūto informāciju, ievērojot šādus nosacījumus un tālāk minēto izņēmumu.

1. Ja šī informācija tiek atveidota vai izplatīta, tai jābūt precīzai un jābūt iekļautai atsaucei uz ECB kā informācijas avotu.
2. Gadījumos, kad informācija tiek iekļauta pārdošanai paredzētos dokumentos (neatkarīgi no publicēšanas veida), šo informāciju publicējušās fiziskās vai juridiskās personas informē pircējus, ka šo informāciju var iegūt ECB interneta vietnē bez maksas. Šī informācija pircējiem jāsniedz gan pirms maksas par abonēšanu vai pakalpojuma izmantošanu veikšanas, gan katru reizi, kad tie piekļūst informācijai, kas ņemta no ECB interneta vietnes.
3. Ja lietotājs ir pārveidojis informāciju, tas skaidri jānorāda.
4. Ja saite uz ECB interneta vietni tiek norādīta kāda uzņēmuma interneta vietnē vai reklāmas nolūkos, ECB interneta vietnei jāparādās kā pārlūkprogrammas loga vienīgajam elementam (t.i., tā nedrīkst parādīties citas interneta vietnes ietvarā).

Uz minēto attiecas izņēmums. Ja dokumentam, piemēram, ECB pētījumiem un ECB speciālajām publikācijām, norādīts autors vai autori, to atļauts pavairot, publicēt vai atkārtoti izdot kā atsevišķu publikāciju drukātā vai elektroniskā veidā (pilnībā vai tā daļu) tikai tad, ja saņemta nepārprotama ECB vai autora (autoru) rakstiska atļauja.

Informācija, ko reģistrē trešo pušu serveri
Google Analytics. ECB interneta vietne izmanto ārēju pakalpojumu Google Analytics, lai iegūtu statistiskos datus par savas interneta vietnes izmantošanu. No pārlūkprogrammas saņemtā informācija tiek nosūtīta arī uz Google serveriem un izmantota, lai nodrošinātu ECB apkopotus statistiskos datus par pārlūkprogrammu apmeklējumu skaitu, lietojuma tendencēm un ECB interneta vietnē veikto meklēšanu.
Google ir sava privātuma politika. Google pats sertificē atbilstību Eiropas Savienības un ASV drošas ostas (Safe Harbor) pamatnostādnēm, ko, konsultējoties ar Eiropas Komisiju, izstrādājis ASV Komercijas departaments, lai izpildītu Eiropas privātuma aizsardzības pietiekamības standartu.


close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Log in

Forgotten your password?

*Required data


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

A confirmation of the availability of the publications requested will be sent to the name and address indicated in your account. If you would like to send the publications to another address, please indicate this below.

* Required data
** The publications are available free of charge from the ECB as long as stocks last.


close

Feedback form


Feedback form for the download of materials

Please let us know how you intend to distribute our materials.

* Required data


TERMS AND CONDITIONS


LETTER OF INTENT

We wish to use the electronic media and/or print media produced by the European Central Bank (ECB) to inform others. We declare that:
1. Any information or materials received from the ECB will be used for information purposes only.
2. We will not use the “€ OUR MONEY” logo for purposes that could be detrimental to the euro, or for commercial or advertising purposes, and we will adhere to the style guidelines provided in the Partnership Programme.
3. Any electronic materials, pictures, files or documents provided by the ECB will remain its sole property. The ECB will reserve its or third-party copyrights. We will not pass any information or materials received from the ECB to any third party, except for production purposes.
4. Should we use the original master files of materials prepared by the ECB, we will preserve the integrity of the text.
5. We pledge to follow the reproduction rules for euro banknotes and coins as published in the Official Journal of the European Union and available on the ECB’s website at www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/reproduction/html/index.en.html.
6. If we use electronic media online, we will include a link to www.new-euro-banknotes.eu and we will inform the ECB of the material used and where it has been used. We will forward the links.
7. We understand that stocks of ECB materials for distribution are limited. We will inform the ECB of the number of copies distributed, the means of distribution as well as the target groups.
On behalf of the company/institution mentioned above, we declare that we will refrain from using any materials either in printed or electronic form provided by the ECB until our membership of the Partnership Programme has been confirmed.
We will be liable for any damages incurred by the ECB should we not act in accordance with this Letter of Intent. We also understand that the ECB reserves the right to terminate our membership at any time.


DISCLAIMER

This privacy notice is made on behalf of the European Central Bank (ECB) and applies to Havas 360, its sub-contractors and all central banks referred to as data processors below.
When you fill in the form on the website http://www.new-euro-banknotes.eu/, we collect personal information directly from you in order to provide you with information on euro banknotes. Your data will be used only for that purpose. You cannot receive information if you do not complete the form.
We keep information on your activity with us and delete it after three years of inactivity. We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorised access or disclosure, we have put in place physical, electronic and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.
We use this personal information to deal with your request(s), manage your account and offer you other ECB publications.
We disclose this information to our sub-contractor CetSI and on a need-to-know basis to the relevant data processors.

A. Your choices

1) You have the right to see the information that we have about you and to get mistakes corrected by contacting Havas 360;
2) You have the right to delete your account with Havas 360.

B. Important

Your information is protected by European Union law. National data protection laws apply in relation to the technical and organisational security measures to be applied by the data processors mentioned below, unless the data processor is the ECB. Contact details for the European Data Protection Supervisor can be found at http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/supervisor/index_en.htm.

C. How to reach us

C.1 Contact data of data controller

Sabine Eismann
European Central Bank
Sonnemannstrasse 20
60314 Frankfurt am Main
Germany
Phone: +49 69 1344 5312
Fax.: +49 69 1344 5775
E-mail: partnershipprogramme@ecb.europa.eu
www.ecb.europa.eu

C.2 Contact data of data processors

C.2.1 General data processors

Laurent Lé
Havas 360
29/30 quai de Dion Bouton
Puteaux Cedex 92817
France
Phone: +33 1 58 47 92 43
Fax: +33 1 58 47 86 00
www.havas360.fr

Jerome Ospitaletche
CetSI
93/105 rue Veuve Lacroix
92000 NANTERRE
Phone: +33 1 41 19 40 50

C.2.2 Data processor for Member States and third countries

See data controller.

D. Final provisions

Data controllers may change this privacy notice from time to time by updating this page. You should check this page occasionally to ensure that you are satisfied with any changes. This privacy notice is effective from 22 November 2013.

you have to accept conditions


close
close

ACCESS TO MY ACCOUNT


Create an account